verkoopsvoorwaarden

1. Gelding algemene verkoopsvoorwaarden

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de BVBA Sack Zelfbouw en de klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sack Zelfbouw.

2. Retourvoorwaarden

Beide partijen hebben het recht om de goederen retour te sturen of te annuleren.
De terugname geschiedt enkel onder de volgende cumulatieve voorwaarden: 
* De goederen dienen onbeschadigd en integraal in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking te worden teruggebracht in het filiaal waar de goederen werden aangekocht.                                                                                          Voor aangekochte artikelen via de webshop geldt een retourtermijn van 14 dagen. Deze retourtermijn gaat in op de dag dat je het artikel ontvangt.  Indien je goederen retour stuurt na deze 14 dagen wordt een retourkost van 20% aangerekend. 

3. Garantie

Alle zichtbare gebreken, zijnde diegene die klant kende of behoorde te kennen bij
levering, moeten op straffe van verval per aangetekend schrijven worden gemeld binnen de vijftien dagen na levering en alleszins voor de plaatsing van de geleverde goederen. In gebruik name van de goederen, alsmede ondertekening van de leverings- en/of werkbon, impliceert steeds aanvaarding van de goederen. Sack Zelfbouw is jegens de koper aansprakelijk voor elk verborgen gebrek dat bestaat bij de levering van de goederen en zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Op straffe van verval moet elk verborgen gebrek zo spoedig mogelijk en alleszins binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking ervan per fax of per aangetekend schrijven aan Sack Zelfbouw worden gemeld.

4. Bescherming privé gegevens

De klant geeft aan Sack Zelfbouw toestemming voor het verwerken van zijn gegevens.
De verwerking van de gegevens van de klant heeft als hoofddoel het beheer van onze toekomstige en huidige klanten, hetgeen onder anderen omvat het beheer van en de toegang tot het deel van onze website gereserveerd voor onze klanten en het aanbieden en de promotie van producten en diensten. De klant kan toegang verkrijgen tot zijn gegevens of de rechtzetting ervan vragen door ons een brief te sturen, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart. Via dezelfde weg kan de klant ons verwittigen indien hij de promotionele aanbiedingen van onze producten niet meer wenst te ontvangen.

5. Geschillen en toepasselijk recht

5.1 Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze overeenkomsten.
5.2 Sack Zelfbouw kan uitsluitend worden gedagvaard voor de rechtbanken van haar maatschappelijke zetel.

BTW BE0475 952 175

Product is aan het winkelmandje toegevoegd

Product is aan mijn verlanglijst toegevoegd

De wijziging is bewaard
We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]